Att vända en trend börjar med insikt

Vi vill skapa utsikt - ett fönster för friskvårdsbranschen
För dig som är; chef, teamledare, friskvårdsansvarig, HR, arbetsmiljöombud eller har intresse av friskvårdsfrågor

GÖTEBORG 13 MARS 2017

FÖR UTSTÄLLARE EXEMPEL PÅ DELTAGARE
Här träffar ni Friskvårdsombud på alla arbetsplatser samt beslutsfattare inom företag och organisationer.

Är du intresserad av att delta som utställare? Vi har olika alternativ för er:
Sponsor Möjlighet till ett unikt sponsoravtal med anpassade villkor
Partner Tillsammans med oss utveckla och marknadsföra konferensen
Utställare Ni får tillgång till en unik mötesplats med rätt målgrupp

Önskar du mera information, ta då kontakt med:
Peter Hero
peter@avenyevent.se
0707-94 55 00

Ladda ner utställarpaket!

- Friskvårdsombud/arbetsmiljöombud
- HR
- Chefer och beslutsfattare
- Fackföreningar
- Branschspecialister
- Högskolor och forskare
- Träningscenter
- Leverantörer
- Ideella föreningar
- Idrottsföreningar