Att vända en trend börjar med insikt

Vi vill skapa utsikt - ett fönster för friskvårdsbranschen
För dig som är; chef, teamledare, friskvårdsansvarig, HR, arbetsmiljöombud eller har intresse av friskvårdsfrågor

GÖTEBORG 13 MARS 2017

MÅ-BRA-KAMPANJEN

Vi vet att medarbetare och arbetsgivare vill ha nöjda, engagerade och pigga medarbetare. Ja, även kunder och alla andra i samhället skulle dra nytta av mer positiva, kreativa och mer välmående arbetsplatser. Vi har en idé att samla in och dela ut tips och idéer om hur man kan förbättra NMI (Nöjd Medarbetar Index) och hur man kan bygga upp en egen anpassad NMP (Nöjd Medarbetar Plan) där friskvårdsplaner, mål och aktiviteter samlas för din egen arbetsplats- detta blir Friskvårdsguiden.Men vi behöver din hjälp! Vi hoppas att du vill bli en ambassadör för att fler ska ha chansen att ”Må-Bra”!
Tillsammans kan vi skapa den ultimata Friskvårdsguiden- För ett mer välmående och hållbart samhälle! Medverka i ”Må-Bra-kampanjen” på din arbetsplats i ditt företag, offentlig verksamhet eller annan organisation.

DET HÄR FÅR DU SOM AMBASSADÖR!
Tillgång till Friskvårdsguiden
15% rabatt till FriskvårdsExpo 2017 i Göteborg
Lista med tips om olika hälso-appar

Vill du vara vår ”Må-Bra-ambassadör”? Som ambassadör hjälper du oss sprida vårt budskap så vi kan nå ännu fler. Gilla FriskvårdsExpo på facebook och sprid vidare på sociala medier.
För att ta del av din rabatt går du in på biljettköp och skriver in "måbra" under fältet rabattkod.

Så här gör du för att bidra till Friskvårdsguiden, skicka in följande till mabra@friskvardsexpo.se

1 - En kort beskrivning om en lyckad friskvårds- eller personalaktivitet. Exempel kan vara teambuildning, drakbåtstävling, gemensamt träningspass,
resa, föreläsning eller något helt annat
2 - Hur många som deltog
3 - Syfte med aktiviteten
4 - På vilket sätt aktiviteten blev lyckad
5 - Kontaktperson och kontaktuppgifter

SYFTE OCH MÅL MED KAMPANJEN:
Vi som arrangerar FriskvårdsExpo 2017 ser ett stort behov av att förbättra hur man mår ute på arbetsplatserna liksom i samhället i stort. Det handlar om att alla ska ha möjlighet till att ”Må-Bra” i sin vardag. Därför startar vi en kampanj som vi hoppas ska ge snöbollseffekt där många är med och bidrar med tips och spridning av budskapet. Målet är att alla arbetsplatser ska ha en egen NMP (Nöjd Medarbetar Plan).

Ladda ned kampanjen som pdf så kan du enkelt skriva ut och dela på din arbetsplats. Klicka bara på bilden!