Att vända en trend börjar med insikt

Vi vill skapa utsikt - ett fönster för friskvårdsbranschen
För dig som är; chef, teamledare, friskvårdsansvarig, HR, arbetsmiljöombud eller har intresse av friskvårdsfrågor

GÖTEBORG 13 MARS 2017

VARFÖR BAKGRUND OM HÄLSA OM ARRANGÖREN
För dig som är chef, teamledare, friskvårdsansvarig, HR, arbetsmiljöombud eller har intresse av friskvårdsfrågor.
Vi har skapat denna plattform där leverantörer, experter, forskare, chefer och medarbetare kan samlas. Konferensen heter FriskvårdsExpo och går på Svenska Mässan i Göteborg den 13 mars 2017.

En del av dagens utbud:
- Mental, fysisk och social hälsa
- Ergonomi
- Rehabilitering
- Behandling och avkoppling
- Teambuilding
- Gruppträning
- Hjälpmedel för funktionsnedsatta
- Läromedel och litteratur
- Utbildning och forskning

I samband med FriskvårdsExpo har vi en Må-Bra-kampanj. Klicka på bilden!
Flera rapporter och händelser visar att ”samhället” är på väg åt fel håll.
Vi vill vända trenden genom att upplysa om effekterna av god hälsa, rätt kost, bra fysisk och mental träning.
Må bra!

Vi lever i en allt mer stressad tillvaro både på jobbet och i privatlivet, på senare tid har vi sett skrämmande rapporter om att det här med att må bra på arbetet och i vardagen är en starkt nedåtpekande kurva.
Hemma och på din fritid där kan du påverka mycket av detta själv, men på jobbet är du ofta beroende av din arbetsgivare, chefer, medarbetare och den kultur som präglar arbetsplatsen. De flesta är eniga om att det är viktigt att ”Må bra”. Vad innebär det egentligen?

Vi har inte svaret på alla frågor kring detta ämne men vi anser att hur man än ser det så handlar det om att bygga en tillvaro som är ”hållbar” för alla och där grunden handlar om att må så bra som möjligt och på lång sikt. Helt klart har dagens arbetsgivare en skyldighet att skapa en miljö som värnar om de som arbetar där. Vi har en förstärkt lagstiftning sedan vår 2016 med nya föreskrifter (AFS) där detta ansvar inkluderas.

Vi vet också att det är vinstdrivande då det skapar motivation, kreativitet, effektivitet och en ökad lönsamhet att värna om sina medarbetare. Vi vill nu skapa en plattform för alla som jobbar med och är intresserade av att bygga en bättre arbetsmiljö och en bättre vardag för vanliga människor.

Ladda ned hela artikeln Ett hållbart ”Må-Bra-perspektiv” på jobbet!
Ladda ned artikeln En rapport om folkhälsan
Rim Mourad arbetar med hälsa, friskvård och kost. Hon är Svensk mästarinna i Karate och ingår i svenska landslagstruppen. Som etablerad hälsocoach vill hon genom konferensen utveckla friskvårdsbranschen.

Peter Hero med ett förflutet som personalledare har många erfarenheter av de goda effekter friskvård ger. Peter är entreprenör inom service, events och konferenser, samt föregångare inom ”mjukt ledarskap” och friskvård på arbetsplatsen.
Tillsammans har de upptäckt att det saknas en mässa/ konferens för fackfolk inom Friskvård som samtidigt blir en viktig mötesplats för leverantörer och brukare.

AvenyEvent har funnits i 10 år och har arrangerat många olika konferenser, dels egna konferenser samt på uppdrag av och tillsammans med sina kunder. Företaget har specialiserat sig på att göra unika events med fokus på udda och kundanpassade lösningar. AvenyEvent är registrerat som bifirma till SSO Consulting AB.

Fight for it jobbar med hälsa som en viktig grundsten i varje individs livskvalitet, rätt träning och utbildning ger dig en ökad glädje- livsglädje och arbetsglädje. Sedan 2011 jobbar Rim Mourad som konsult för att stärka varje individs hälsa och självkänsla genom hälso- och friskvårdsaktiviteter som innefattar utbildning, föreläsningar, workshops och träning.