Att vända en trend börjar med insikt

Vi vill skapa utsikt - ett fönster för friskvårdsbranschen
För dig som är; chef, teamledare, friskvårdsansvarig, HR, arbetsmiljöombud eller har intresse av friskvårdsfrågor

GÖTEBORG 13 MARS 2017

TALARE

Jan Winroth, Nya AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö– Ett nytt sätt att tänka och arbeta med arbetsmiljö och hälsa?!
Hur tolkar vi föreskriften? Hur omsätter vi föreskriftens intentioner till praktik? Jan Winroth är universitetslektor i pedagogik/hälsopromotion på Högskolan Väst och kommer under detta pass ge er sin tolkning av föreskriften, samt utveckla tankegångar kring hur man kan arbeta med organisatorisk och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Johanna Larsen & Lise-Lotte Strandberg, Casino Cosmopol- Hälsosatsning 2016
Casino Cosmopol Göteborg har cirka 400 anställda och många unga runt 25 år som arbetar skift. Verkligheten var en relativ hög korttidssjukfrånvaro, och trots generöst friskvårdsbidrag så fanns det många som levde ohälsosamt; rökte och som inte var fysiskt aktiva. I ett försök att förbättra anställdas hälsa och på sikt minska sjukskrivningar, gjordes en satsning. Målet var att skapa större intresse och kunskap, genom möjlighet att prova olika aktiviteter. Lyssna hur det gick för Casino Cosmopol och få tips på hur er hälsosatsning kan se ut!

Jenny Nyberg & Mikael Mattsson- Vad utvecklar hjärnan, människor och organisationer?
Fysisk aktivitet bidrar till en bättre hjärnhälsa, förbättrade kognitiva funktioner som minne och inlärning, motverkar stress och depression och bidrar på så sätt ökad livskvalitet. Detta gör i sin tur att du skapar en större förmåga att fatta rätt beslut, och bli mera uthållig i dina affärskritiska relationer och utvecklas till en bättre chef och ledare för din organisation. Jenny är doktor i Neurovetenskap vid Göteborgs Universitet och Mikael är organisationskonsult på Optimore. Både företräder föreningen Brain Athletics och kommer prata om hur viktigt det är med fysisk aktivitet för vår hjärna och dess funktioner.

Anna Sanderoth Vilkas, vice ordförande i ICF International Coach Federation- Att bygga en coachande kultur
Otydlighet, osäkerhet och otrygghet i organisationer skapar en negativ spiral. I dagens Sverige ser vi effekterna av detta bland annat i form av skenande ohälsotal och sjukkostnader. Professionell Coaching vänder trenden och skapar fokus samt engagemang. Forskning visar att företag och organisationer med ett coachande förhållningssätt har en högre lönsamhet än sina branschkollegor. Engagemanget och hälsan hos medarbetarna i dessa företag och organisationer är betydligt högre. Vad är då hemligheten bakom coaching?
Bli inspirerad att skapa fokus, engagemang och glädje – på riktigt!

Jenny Andersson- Vågar du släppa taget?
För att våga behöver du känna att du har tillit att hantera dig själv och leda dig själv genom livet på ett framgångsrikt sätt. Det hjälper dig att skapa helt nya resultat. Världen är än mer komplex idag och att vara lyhörd till dig själv för att skapa det du önskar är helt avgörande. Denna föreläsning belyser värdet av och verktygen för att hämta kraft, mod och energi och våga släppa taget för att skapa plats för nya vägar och den energi du behöver. Genom att släppa taget får du ut så mycket mer av dig själv, inspiration till livet och du hittar din inre kraft och motivation som ger dig möjligheten att se att du tar dig vidare.

Rim Mourad- Hur skapar jag motivation för att nå mitt mål?
Att sätta mål räcker oftast inte för att få resultat, du behöver mer effektiva verktyg än så för att skapa motivation till handling. Svaret är ett starkt mindset, ditt personligt inställda mindset som är justerat för att hjälpa och stötta dig själv i alla lägen. Vill du veta hur drivkraft, energi och motivation skapas? Kom och lyssna till denna föreläsning.

Fredrik Olsson- Obligatorisk träning på arbetstid, en förmån eller påtvingad träningsångest?
På Rotpartner ser vi det som en konkurrensfördel att ha träning på arbetstid. Vi blir smartare, mer kreativa, uthålliga och har lättare för att lära om vi rör mer på oss, därför jobbar vi med frågan för att det ska bli en naturlig del av vår företagskultur. Vi har satt in pulshöjande träning obligatoriskt på arbetstid. Hur hanterar vi utmaningarna det för med sig? Välkommen in till en öppen dialog och diskutera med andra chefer och HR.

Sanna Ryd, Individ- och organisationsutveckling på hjärnans villkor
För verksamheter som drivs av kunskapsarbetare är det hjärnan som är motorn i maskineriet. Modern neurovetenskap visar att hjärnan är både formbar och stabil.
Vad i hjärnan kan vi då forma om? Vad måste vi respektera? Med kunskap om detta i kombination med mentala verktyg och egen träning, utvecklas ett nytt ledarskap förankrat i ett starkt självledarskap. Detta får transformerande effekter på hela organisationen. Sanna Ryd kommer i sitt föredrag presentera hur man kan implementera och tillvarata denna kunskap på en arbetsplats.


Köp din biljett här!

Lars von Schedvin- Gruppdynamisk utveckling ger en friskare organisation
Lyssna till Lars mångåriga erfarenheter som HR chef och konsult inom området. Lars berättar hur ett medvetet arbete med gruppdynamisk utveckling leder till en friskare arbetsplats. Att arbetsgruppers mognad påverkar inre effektivitet och produktivitet är lätt att förstå, men att det ger stora hälsovinster är inte lika uppmärksammat.

Jenny Elwe- Mat för livet och hälsan
En inspirerande föreläsning om hälsa, ett ord som innefattar så många olika delar. Inte bara hur vi mår i kroppen men också i själen. När hälsan sviktar behöver vi titta på alla delar i livet, helheten. Maten vi äter, tankar vi tänker, vårt arbete, våra relationer, vårt måbra-konto mm. Vi dyker in i vad maten har för betydelse för din hälsa. Tittar på hur det ser ut idag, slår hål på några myter kring mat och tittar åt vilket håll vi behöver gå för att må vårt bästa.

Karin och Gunilla Hamrin, Optimal prestation- och en riktigt schysst stressnivå
Hur kan vi hitta vår optimala prestationsnivå – en nivå där vi når våra mål, får gjort det vi ska, och samtidigt har både tid och energi över till annat? Och vad är egentligen hemligheten bakom en riktigt schysst stressnivå? Med utgångspunkt i hur vår hjärna fungerar delar systrarna Karin och Gunilla från Espiro med sig av konkreta tips och tekniker som direkt kommer göra skillnad i din vardag.

Barbro Olsson- Alexanderteknik och praktisk ergonomi för att slippa spänningar och smärta
Spänningar och smärta i nacke och rygg uppstår ofta efter alltför många timmar med nacken böjd över mobilen, eller sittande framför dataskärmen. Även vår vanemässiga kroppshållning och våra vardagsrörelser kan orsaka stora problem. Många investerar i en ny ergonomisk stol, höj- och sänkbart bord eller återkommande massage och fokuserad träning, men eftersom man inte adresserar den grundläggande orsaken kommer problemen oftast tillbaka i en eller annan form. Barbro hjälper dig med en bättre hållning när du står och sitter på jobbet!

Niclas Gustafsson, Rashwan Lazkani och Mario Sannum - Appforum
Sigma har utvecklat IT-system och applikationer i över 30 år, men appar för mobila enheter började på allvar utvecklas först för knappt 10 år sedan tack vare intåget av de smarta telefonerna. Föredraget handlar om appar och hur de fungerar, men också vilka tekniker de smarta telefonerna erbjuder och på vilket sätt de används i populära appar på marknaden idag för att bidra till rörelse och bättre hälsa.

PARTNER Fysiken, Henrik Beyer - Hälsobalans
Det finns många faktorer som stressar och vilseleder oss i vår strävan att nå den kropp och hälsa vi önskar. Inledningsvis ger vi en bild av hur det ser ut idag, därefter lyfta möjligheterna till hur vi kan hitta till ett livsbejakande hälsofrämjande liv.

PARTNER Friskis & Svettis - MIND
Lugn, meditativ yoga med inspiration från mindfulness. I MIND är övningarna få och utvalda med inriktning på lugn, stillhet, andning och medveten närvaro. MIND är ett tillåtande, prestationsfritt och avstressande pass för återhämtning i både kropp och sinne. Vår lugnaste träning. Passet kommer att genomföras sittande på stol i en av salarna, och som deltagare får du chans till återhämtning och ett smakprov av att återhämtning är otroligt viktigt. Vi hoppas att du tar chansen att delta och utmana dina sinnen


Här kan du köpa din biljett!